Navigacione mape za navigacione uređaje

Navigacione mape su uz navigacioni softver svakako najvažniji deo softverskog paketa svih modela GPS navigacija. Uporedo sa rastom i razvojem harderskog dela GPS tržišta razvija se i tržište navigacionih aplikacija i navigacionih mapa. GPS Mape koje svakodnevno koristimo u našim GPS navigacionim uređajima postaju sve brže,bolje, detaljnije, kompaktnije i sa ogromnom količinom preko potrebnih navigacionih informacija. Sa […]

Read More Navigacione mape za navigacione uređaje

Softverski servis navigacija

Softverski servis navigacija koje su definitivno pravi tehnološki fenomen 21-og veka je apsolutno potreban vašem navigatoru. Skoro svi navigacioni uređaji stižu nam sa firmverom i fabričkim navigacionim softverom i navigacionim mapama koje vrlo brzo zastare. Softverski servis navigacija je osnovni vid održavanja i servisiranja navigacionih uređaja. GPS techno team pruža širok spektar usluga softverskog servisa navigacija. Softverski […]

Read More Softverski servis navigacija

Nova Here 2018.20 mapa Srbije i Evrope za eMyWay Citroen fabričke navigacije 2018

Najnovija HERE navigaciona gps mapa Srbije i Evrope za eMyWay Citroen fabričke navigacije – jun 2018 eMyWay Citroen fabričke navigacije su dobile najnovije izdanje navigacione mape za 2018-tu godinu. Najnovija HERE navigaciona mapa (verzija 2018.20) Srbije i Evrope za Citroen eMyWay RT6 fabričke navigacije je izašla početkom juna 2018-te godine. Kao i svaka komponenta automobila tako i […]

Read More Nova Here 2018.20 mapa Srbije i Evrope za eMyWay Citroen fabričke navigacije 2018